GSM Styring

Cyber-Key er siste generasjon av utstyr for å åpne dører og porter ved hjelp av mobiltelefonen.

Gemalto cyber keyCyber-Key kan kontrolleres både ved hjelp av Web Controll nettside, iPhone i tillegg til at den selvfølgelig kan kontrolleres ved hjelp av SMS. Kontroll vi SMS er i stor grad basert på bruk av nøkkelord. Det vil si at operatøren sender et enkelt nøkkelord til Cyber-Key, og Cyber-Key svarer med en SMS tilbake til operatøren. Operatøren retter den SMS han får som svar og returnerer denne til Cyber-Key.

Kan leveres med 3 innganger og 4 utganger.

Fordeler ved bruk av Cyber-Key:

  • Kostnadsfri åpning via mobil
  • 1-750 brukere
  • Enkel inn og utmelding av brukere.
  • Full adgangsbegrensing.
  • Komplett årsur med bevegelige helligdager.
  • Alarminnganger for varsling av feil, brann og lignende.
  • Enkel administrering via mobil på SMS eller WebControl.
  • Du finner Brukerveiledning  her.

Ønsker du å vite mer om GSM styring tilpasset dine behov kan vi hjelpe deg her.