Norges største parkeringsselskap bruker CyberKey fra Saco Teknikk AS

Murad Ishqair jobber for Aimo Park Norway AS og har drifts- og avtaleansvar for rundt 300 eiendommer i Oslo-området. Med så mange eiendommer er det viktig med adgangssystemer som fungerer slik de skal, og som er praktiske og brukervennlige.

– Aimo Park Norway AS, tidligere Q-Park AS, er et av Norges største parkeringsselskap. Vi drifter omtrent 500 parkeringsanlegg fra Kristiansand i sør og Bodø i nord. Per dags dato er vi 140 ansatte, med hovedkontor i Oslo, forteller Ishqair.

Aimo Park Norway AS har brukt CyberKey med GSM-styring fra Saco Teknikk i 6 år, og er fornøyd med produktet. Det er lett å bruke og de opplever nå en mer stabil oppetid enn tidligere. Også for brukere og eiere av eiendommen er det en praktisk og god løsning for adgangskontroll.

Brukervennlig og stabil i drift

– Vi drifter rundt 150 parkeringshus i Oslo og har ansvar for tilgang døgnet rundt for våre kunder og leietakere. I den sammenhengen er vi avhengig av en slik enkel og brukervennlig adgangsløsning som CyberKey tilbyr for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder og leietakere, sier Ishqair.

Med omtrent 300 eiendommer, 150 parkeringshus og mange ulike brukere er det viktig å ha brukervennlige og velfungerende løsninger.

CyberKey fra Saco Teknikk er enkel å bruke, stabil i drift og rimelig sammenlignet med tradisjonelle adgangsløsninger til garasjeporter. Det er en fremtidsrettet løsning. Adgangen skjer via mobil, som alle har med seg til enhver tid, forklarer Ishqair. 

Nøler ikke med å anbefale

Ishqair har ikke noe problem med å anbefale Saco Teknikk videre til andre.

– Jeg kan definitivt anbefale Saco Teknikk, og det har jeg allerede gjort ved flere anledninger. Spesielt til eiendomsbesittere og forvaltere av eiendommene som vi drifter. Jeg har særlig anbefalt CyberKey til de eiendommene der vi ikke har ansvaret for adgangsløsningene til port, forteller han.

Ishqair er klar på hvorfor han anbefaler Saco Teknikk

– Jeg anbefaler dem fordi de leverer en løsning som en stabil i drift, brukervennlig og rimelig, i tillegg til at Saco Teknikk AS er en leverandør som raskt stiller opp ved behov for nye installasjoner eller dersom det oppstår et driftsproblem, forteller han avslutningsvis.